AE Roller Skis

 

Since 1977

AE ROLLERSKIS - MORE THAN 40 YEARS OF ROLLER SKIS!

AE Roller Skis is one of the oldest roller ski manufactures in the Nordic. The first roller ski left the factory already in 1977.
Today, more than 40 years later, the product line consist of six different models, both for classic- and skate style.
The innovative AE Flex system has also been introduced.
Even today, all roller skis leaving the factory, are mounted in Sweden.

AE ROLLERSKIS - Mer ÄN 40 ÅR AV RULLSKIDOR!

AE Roller Skis är en av nordens äldsta rullskidtillverkare. Den första rullskidan rullade ut från fabriken redan 1977.
Idag, 40 år senare, innehåller produktlinjen sex olika modeller för både klassisk stil och skate.
Det innovativa AE Flex systemet har också introducerats.
Än idag så är alla rullskidor som lämnar fabriken monterade i Sverige.