AE Classic
AE Classic with Prolink

AE Classic

A very light and stable roller ski with a lot of comfort. Perfect for both the beginner as well as the semi professional.

The AE FLEX™ system makes it possible to upgrade the roller ski to an AE ELITE in the future.

AE CLASSIC is the original product in the AE ROLLER SKIS™ product offer. The development of this model started already in 1970 and this roller ski has been developed during all the years.

AE Classic

AE CLASSIC är en mycket lätt, stabil och komfortabel rullskida för både nybörjaren såsom motionären och elitmotionär.

Med AE FLEX™ finns det möjlighet att uppgradera AE Classic till AE ELITE om man i framtiden skulle önska det.

AE CLASSIC är grundstommen i AE ROLLER SKIS™ produktutbud. Utvecklingen av denna rullskida påbörjades redan på 1970-talet och rullskidan har sedan utvecklats under årens lopp. 

Weight (pair) - Vikt (par): 2 024 g

Frame - Stomme: Alu

Wheel suspension Hjulupphängning : AE FLEX™

Length - Längd: 715 mm

Wheel diameter - Hjuldiameter : 74 mm  

Wheel width - Hjulbredd: 45 mm

Wheel suspension

COMFORT

AE CLASSIC is equiped with glass reinforced wheel suspensions for increased shock absorbing. This togheter with the high quality wheels gives the roller ski a great combination of control and comfort.

AE CLASSICs stötupptagande glasfiberarmerade hjulupphängning ger tillsammans med kvalitetshjulen en utmärkt kombination av kontroll och komfort.

AE FLEX™

AE FLEX™

AE CLASSICS's glass reinforced wheel suspensions makes it possible, in an easy way, to upgrade the AE CLASSIC to a AE ELITE with glass reinforced wood core frame.

AE CLASSICs glasfiberarmerade hjulupphängning gör det möjligt att på ett enkelt sätt uppgradera rullskidan till en AE ELITE med trästomme.

AE CLASSIC COLOUR

COLOUR

AE CLASSIC is available with both yellow or pink logotype. Select the one you prefer. Perfect if you have two pairs in the family.

AE CLASSIC finns med både gul och rosa dekal. Välj den ni tycker bäst om. Perfekt när man har två par i familjen.

AE BRAKE

AE BRAKE

AE CLASSIC kan köpas med fabriksmonterad broms. En broms som aktiveras när man för fram rullskidan och trycker vaden bakåt.